۳۱ خرداد ۱۳۸۹

سخن نخستین

خط می کشند بر آنچه نمی پسندند. خط می کشند بر آنچه نمی فهمند. آری اینان بویی از مهر و وفا نبرده اند. چون دیوانی ژولیده روی دندان خویش را در رگ های خِرَد فرو برده اند و هرچه می مکند سیراب نمی شوند. جالب است که با اینکار تنها دهان خود را خوشبو می کنند ولی باز هم نمی فهمند زیرا اگر از این راز نیز سر درآورند قطعاً به جان رگ های خویش خواهند افتاد! وای بر این تراژدی ... وای بر این ننگ و خفت که اینان به آن چون امری "مقدس" می نگرند. ای کاش کمی درک داشتند! آری سرنوشت قلم من نیز پس از سال ها به مانند هزاران هزار انسان دیگر که سخنانشان به سادگی به زباله دان ریخته می شود دچار شده است. به سادگیِ مغزهایشان خواهم خندید. اینان چون کودکانی هستند که در نظرشان کار کوچکشان بزرگ می نماید.

ای نابخردان روزگار، بنگرید به نتیجه کار خویش. گویا می خواستید مرا محو سازید. گویا می خواستید مرا گوشه گیر کنید. اما من اینجایم! قدرتمندتر از گذشته. به جنگ شما نخواهم آمد زیرا ارزشی برای کارهایتان قائل نیستم. آمده ام تا دوباره همه چیز را احیا کنم. مطمئن باشید که در کار خویش پیروز خواهم بود. زیرا می دانم چه می خواهم. می دانم ایمانم به چیست و برای چه در قبالش جانم را خواهم داد. اما شما چه؟ به چه می نازید؟ به خط های بطلانتان بر نگاشته های دیگران؟ شما به کار خویش مشغول باشید. خود را نابود خواهید کرد. ایران سرفراز خواهد بود چه من یا شما باشیم و چه نباشیم. به این بیندیشید که "تاریخ" چه خواهد گفت.

بگذریم از این همه تزویر!

مطالب این تارنگار به 3 بخش تقسیم خواهد شد:

1- آیین مهر (میترائیسم): میترائیسم یکی از بنیادهای اساسی در شناخت تاریخ ایران می باشد. در این بخش بیشتر درباره تاریخچه این آیین و تأثیرش بر دیگر آیین های بزرگ مطلب ارائه خواهد شد.

2- عرفان آریایی: عرفان آریایی در دل آیین مهر قرار گرفته است. در این بخش که یکی از بخش های مهم و اساسی این تارنگار را تشکیل خواهد داد در رابطه با ادبیات عرفانی در ایران، انواع عرفان، ریشه های عرفان در آیین های جهانی و ... مطالبی ارائه خواهد شد.

3- زرتشت شناسی: همانطور که می دانید زرتشت یکی از شخصیت های مهم تاریخی ایران است. این فرد بزرگ و خردمند توانست رنگ و بویی نوین به عرفان آریایی بدهد. در این بخش نیز سعی بر آن دارم که در ابتدا شما را با شخصیت و عقاید زرتشت آشنا کنم و سپس تأثیرات او را بر تفکر بزرگان تاریخ جهان بازگو نمایم.

در آینده نیز بخش های دیگری به این بخش ها افزوده خواهد شد. امید دارم که در کنار شما و با نقد شما دوستان گرامی بتوانم مطالب بهتری را در این تارنگار ارائه دهم. خواهشمندم مرا از پیشنهادات خود محروم نسازید.

با سپاس فراوان از شما دوستان گرامی

تورج باد ایران بزرگ